Lichtmeting

 

Lichtmetingen kunnen wij uitvoeren volgens de geldende normen op velden.
De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft aanbevelingen
opgesteld voor sportverlichting per tak van sport.

sporten worden in drie categorieën verdeeld dit is, gebaseerd op de snelheid
en daardoor het gevaar van het spel.

Tevens wordt er onderscheid gemaakt naar het niveau waarop de sport wordt beoefend.
Deze worden onderverdeeld in drie niveaus.
Deze niveaus zijn:

 Topsport.
 Wedstrijdsport.
 Training/recreatie.

Naast de normen voor de lichtopbrengst (gemeten in lux: de eenheid voor verlichtingssterkte),
zijn er ook normen voor gelijkmatigheid (de gelijkmatige verdeling van licht over een sportveld)
en voor verblinding en lichthinder.
Bij gelijkmatigheid is een goed contrast tussen het speelveld c.q. de achtergrond en de bal
onontbeerlijk.

Verblinding kan bijvoorbeeld ontstaan door een sterk glanzende vloer, waardoor de lijnen
minder zichtbaar zijn.

Uiteraard kunnen wij deze metingen voor U uitvoeren.
Voor informatie bel of mail ons hierover bij eventuele vragen.