Veiligheid

 

Veiligheid
Door de toepassing van een valbeveiliging kan met zeer beperkte voorzieningen het klimrisico worden weggenomen, waardoor met goedkeuring van Arbeidsinspectie binnen de Arbonorm kan worden gewerkt. Een CE goedgekeurde uitrusting van veiligheidsmateriaal wordt door de monteur meegenomen. Verder verdient de montage van klimsporten en beveiligingsbeugels de voorkeur voor het veilig werken in de masten.

De arbeidsinspectie
De arbeidsinspectie geeft vanaf 2006 speciale aandacht aan de beklimming van sportveldlichtmasten omdat eerder werd vastgesteld dat bij verscheidene andere “gespecialiseerde “ bedrijven niet werd gewerkt volgens sedert 1997 voor onze branche geldende veiligheidsregels. De installaties die in de afgelopen jaren zonder deze beveiligingsvoorzieningen werden gebouwd dienen nu alsnog worden aangepast te worden indien er in de masten geklommen zal gaan worden.

Hoe werkt het systeem?
Het systeem bestaat uit een geplastificeerde, stalen hulplijn die boven in de mast door een in het lampenrek aan te brengen thermisch verzinkt oog loopt en beneden op een kunststof kikker wordt vastgezet. Het systeem is zodanig dat het klapperen van de lijn kan worden vermeden. Met behulp van een speciale kous aan de hulplijn kan de monteur zijn gecertificeerde klimbeveiligingssysteem naar boven hijsen en kan er daarna veilig worden geklommen in de mast. Het systeem is met behulp van een assortiment aan accessoires geschikt voor vrijwel alle in de sportveldverlichting toegepaste masten.

Verantwoordelijkheden
Omdat in de meeste klimmasten de monteur voor het uitvoeren van werkzaamheden zich pas boven in de mast met een veiligheidsgordel kan vastzetten, is het tegenwoordig noodzakelijk dat bezitters van deze masten, die in de zin van de wet werkgever zijn, in het kader van de arbeidsomstandighedenwet een risico-inventarisatie opstellen, waarin het klimgevaar wordt opgenomen. De civielrechtelijke consequenties van aansprakelijkheden bij eventuele ongelukken kunnen in laatste instantie bij de verantwoordelijke bestuurders komen te liggen. Na het evalueren tot een plan van aanpak van deze risico-inventarisatie en het laten aanbrengen van een valbeveiliging kan een klimbeveiliging worden toegepast en komen de verantwoordelijkheden van werkgevers, verenigingen en bestuurders bij civielrechtelijke procedures heel anders te liggen.